26, luty 2018 |

Za pomocą technik Jonesa / STRAIN COUNTERSTRAIN / uwalniania pozycyjnego -

- można pracować z dysfunkcjami somatycznymi nie tylko układu mięśniowo - szkieletowego

ale również z problemami organów wewnętrznych oraz dysfunkcjami w o obrębie czaszki.